นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ -ผวจ.เป็นประธานฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมทดสอบการประชุมกรมการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line
รายละเอียด : -
สถานที่ : - ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด -