นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ทดสอบการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
รายละเอียด : -
สถานที่ : -