นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 - ประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 10:30 - 00:00 - รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมเจลล้างมือจากสำนักงาน.กศน.จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา