นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมื่องฯ จ.พังงา ห้องพิงกัน
3 10:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมื่องฯ จ.พังงา ห้องพิงกัน