นายพุทธ กฤชคงพันธุ์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีวันข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด : งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีวันข้าราชการพลเรือน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา