นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานที่นี้พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พังงา
2 11:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (เริ่ม 12.00น. ทานอาหารเที่ยง แล้วลงเรือดูงานตามเกาะ เสร็จประมาณ 16.30)
รายละเอียด : -
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา