นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอร์รี่ ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการท่าเทียบคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 14:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
5 15:00 - 00:00 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดพังงา ตามนโยบายรัฐบาล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา