นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ตรวจราชการในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา