นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ร่วมงานและกล่าวในนามจังหวัดพังงาในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 52 และโครงการบัวแก้วสัญจร
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา