นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ตรวจราชการในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พื้นที่อำเภอคุระุบรี จังหวัดพังงา