นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 - แถลงข่าวสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 - ประชุมหารือเรื่องร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 14:15 - 00:00 - ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : เมรุวัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง)