นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
2 14:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 5 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า