นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
2 14:00 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : หมู่ที่ 5 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า
3 16:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา