นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมส่งรักให้แม่ในเดือนแห่งความรัก ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านนากลาง ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง