นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2