นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ลาพักผ่อน -
รายละเอียด : .
สถานที่ : -