นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ สุขจัง ที่พังงา (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา