นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ไปราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -