นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ข้าราชการตำรวจ (ก่อนการประชุม​ กต.ตร.จ.พังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรม Kick off ก้าวท้าใจ Season 3 (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนนทลี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก วิเคราะห์และบำบัดรักษา โรงพยาบาลพังงา