นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดนิคมสโมสร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา