นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ตรวจโรงแรมในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 แห่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 แห่ง
2 13:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 6
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมตรวจราชการตามประเด็นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา