นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -