นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 (รอง ผวจ. (ม)_มอบ)ตรวจโรงแรม กรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 5 แห่ง
รายละเอียด : .
สถานที่ : ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 แห่ง
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา