นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 - แถลงข่าวสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 - ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 อำเภอตะกั่วป่า