นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า