นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา