นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 (ผวจ.มอบ) ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง