นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพังงา (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา