นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหารอำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการรักษาความสงบในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : .
สถานที่ : -