นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยจากงานประจำ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพในยุคดิจิทัล" (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2