นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2 15:30 - 00:00 - ประธานพิธีมอบข้าวไร่ดอกข่าและให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาในการสร้างคลังอาหารของชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ้านตากแดด ม.1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา