นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 (ปคจ.จอง)ตรวจโรงแรมในพื้นที่ จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัยของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนบ้านบางพัฒน์ ม.8 ต.บางเตย อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 14:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา