นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมสภากาแฟยามเช้าสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านกลาง หมู่ที่6และบ้านบางพัฒน์ หมู่ที่8 ตำบล บางเตย อำเภอเมือง
3 13:30 - 00:00 สนง.พมจ.พังงา นำจนท.ธ.กรุงศรีฯ ลงนาม เอกสารการเงิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องทำงานรองผุ้ว่าราชการจังหวัดพังงา (รองธรรมนุญ)