นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 (รอง ผวจ.(ม)_มอบ) ประธานการตรวจโรงแรม กรณีขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจำนวน 2 แห่ง
รายละเอียด : .
สถานที่ : ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วน
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดพังงา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา