นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA รุ่นที่ 11 (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เลอ เอราวัณ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา