นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 (รอง ผวจ.(ม)_มอบ) ประธานตรวจโรงแรม กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะยาว (โรงแรมเจษติณณ์ รีสอร์ท)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ต.เกาะยาวใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว