นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา
2 07:00 - 00:00 - ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
3 19:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา