นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 อำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการรักษาความสงบในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา
2 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 08:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพิธีรับมอบปะการังเทียมให้กับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : (ลงเรือหน้าโรงแรมลาฟลอร่า) บริเวณจุดจัดวาง อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมพิธีเวียนเทียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา