นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา