นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
2 13:00 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง