นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 - ประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารกุฏิศาลา วัดสราภิมุข
4 13:00 - 00:00 - แถลงข่าวสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา