นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ลงพื้นที่เกาะยาวร่วมกับประมงจังหวัดพังงาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มเรืออวนล้อมปลากะตักกลางวัน อำเภอเกาะยาว (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา