นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 (รอง ผวจ.(ม)_มอบ) ประธานตรวจโรงแรม กรณีขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : .
สถานที่ : พื้นที่อำเภอเกาะยาว