นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 อำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการรักษาความสงบในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา