นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 อำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการรักษาความสงบในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา
2 13:15 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี อภิชัย ทรัพย์พันแสน
รายละเอียด : -
สถานที่ : เมรุวัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา