นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 2
2 11:30 - 00:00 แถลงข่าวสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ)ประชุมจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา