นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 2
2 13:30 - 00:00 ประชุมจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564"
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา