นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม​ ชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา