นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา
2 15:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา