นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 (ขอเข้าพบ) ประกันสังคมจังหวัดพังงา ย้ายมาจากส่วนกลาง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา